Ga naar www.methartenzaak.nl

Kansen zien, initiatief nemen en waarde creëren.
Ondernemen doe je met trots en daadkracht.

Maar het is ook verantwoordelijkheid nemen, betrokken zijn en verbinden. Ondernemen doe je met hart en zaak. Dagelijks zetten honderden ondernemers zich in voor hun klanten. Voor hun buurt, wijk of stad. Dat doen ze binnen de eigen bedrijfsvoering of in samenwerking met andere ondernemers. Met Hart en Zaak vertelt de inspirerende verhalen van de betrokken ondernemer in strijd tegen eenzaamheid.


De afleveringen zijn verhuisd naar www.methartenzaak.nl.


Save the date
Congres met Hart en Zaak 2020

Dinsdag 7 april is het volgende Congres met Hart en Zaak, locatie Cars Jeans Stadion.
Aanvang 15:00 uur, einde programma 20:00 uur. Meer informatie volgt.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met de mensen om je heen. Dat kan een groot probleem worden. Er ontstaat een gemis, een gevoel van leegte en nutteloosheid. Soms leidt dat zelfs tot lichamelijke en psychische klachten. Het kan iedereen overkomen: eenzaamheid is van alle leeftijden en vind je in alle lagen van de Haagse bevolking.

  • Sociale eenzaamheid stoelt op minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan het gemis van vrienden, kennissen, buren en collega´s. Het sociaal netwerk is niet toereikend. Er is een sociale behoefte.

  • Emotionele eenzaamheid ontstaat wanneer iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen. Bijvoorbeeld een beste vriend(in) of een levenspartner. Er is sprake van emotionele behoefte.

Zelf eenzaam?

Misschien ben je op deze website terechtgekomen omdat je zelf eenzaam bent. Eenzaamheid kan iedereen, jong of oud, overkomen. Daarom wordt er in Den Haag van alles georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen, en zo eenzaamheid te bestrijden. Ook voor jou! Neem een kijkje op een van onderstaande websites:

  • Zoek en vind activiteiten in Den Haag op basis van jouw voorkeuren op www.zoekhetuitdenhaag.nl
  • De Sociale Kaart Den Haag helpt je om je weg te vinden in de veelheid aan organisaties en hun aanbod op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
  • Kom je er via de sociale kaart niet uit? Dan kan je terecht bij een medewerker van een Servicepunt.